СТАНДАРТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ
INТЕRNАТIONАL АSSОСIАТION BULGARIAN SHEPHERD DOG

1ви Ноември 2018 година

Стандарта може да бъде променян на 2 години или по протоколирано решение на УС.
Срокът от две (2) години започва да тече от последната протоколирана дата, като това няма да
повлияе на вече регистрираните и сертифицирани кучета към МАБОК

Произход на породата : България
Предназначение: Кучета със селскостопанско значение, за охрана на хора, животни и
собственост. Куче пазач, куче помощник.


Класификация:
1 Породна група – Oвчарски и пастирски кучета.
Секция 2 – Молосоиди
Подсекция 2.2 – Oвчарски кучета, без работни изпитания.


Общ външен вид: Средно до едро на вид куче, излъчващо самоувереност, с див и първичен поглед.Хармонично
развито с горда осанка, жизненост и отлично развита мускулатура. Уравновесен характер, вродени
инстикти на закрилник и пазач. Видът му излъчва сила, респект и буди възхищение. Половият
диморфизъм е силно изразен.
Тип конституция: Груб и здраво-груб.

Ръст (Височина при холката):
За мъжките : 64-74см,
3а женските : 59-69см.
като се допускат изключения, за породни екземпляри или застрашени линии и ценни разплодници.

Пропорции на тялото:
Мъжки костен индекс: 20-23
Женски костен индекс:19-22

Индекс за разтегнатост:104-109
Индекс за дългокракост:51-53
Индекс за масивност:116-130
Индекс за дългоглавост:39-43
Индекс за широкочелост:55-60

Глава: Пропорционална, обемна.

Черепна част: Широка, масивна със забележим задтилен(окципиален) издатък. Челото е слабо изразено, почти
плоско. Надочните дъги са слабо изразени или липсващи. Без забележима медиална бразда.

Стоп: Слабо изразен или липсващ.

Муцуна: Обемна, слабо стеняваща се към носа. Обема на муцуната съставлява 50 на 50%от общата
дължина на главата.

Носна гъба: Голяма, черна (допуска се кафява пигментация при кафявите и рижави кучета) и изцяло
пигментирана.

Устни: Дебели и прилепнали, като горната припокрива долната. Тъмно пигментирали с дълбок прорез,без
провисвания на долната устна.
Зъби: Големи, бели и здрави. 42 на брой. Захапката е ножицовидна, като се допуска и клещовидна.
Допускат се липси и на един премулар, максимум на два, но не огледлно, при застрашени от
изчезване линии и ценни разплодници. Резците са подредени в лека дъга.
Уши: Висящи, поставени на нивото на очната линия,с триъгълна форма. Не много големи, добре
окосмени. Дължина на ушите: +/-2,5см от вътрешния медиален ъгъл на окото. Допуска се поставеност на
ушите, до 2,5 см.под или над линията на окото.

Очи: Малки до средно големи, с бадемовидна форма. Желателно е да са тъмни на цвят, широко и
дълбоко разположени. Като латералните ъгли, стоят по високо от медиалните. Клепачите са тъмно
оцветени. Погледа е самоуврен, вдъхва респект, твърдост на характера и е див и първичен.

Шия: Мощна, средно дълга и силно замускулена.Поставена е под ъгъл 30-35 градуса. Кожата по шията е
еластчна и не образува гънки и провисвания.
Тяло: Горната линия е права.

Холка: Добре замускулена, мощна, леко изкачаща над линията на гърба.

Гръб: Средно дълъг, здрав, широк, мощен и мускулест.

Поясница: По къса и тясна при мъжките кучета, при женските, по-дълга и замускулена, с прибрана коремна
линия.
Крупа: Средно-дълга, широка и муску леста, леко наклонена към опашката. При мъжките кучета е по-
тясна, при женските е по широка и развита.

Гръден кош: Широк, дълбок достига до лакътната става, допуска се +/-2см разлика от лакътната става. Ребрата
са широки, но не „бъчвообразни“.

Корем: Мускулест и стегнат. Умерено прибран.

Опашка: Високо поставена, дебала в основата си, достига до скакателните стави най малко. Богато
окосмена, в спокойно състояние седи отпусната надолу, с навит на кука край. В движение или
възбуденост, се носи над линията на гърба, навита на колело, или като сърп. Среща се и вродено
къса опашка(гуджук)

Предни крайници: Прави, успоредни помежду си, и широко поставени.
Рамо: Дълго, широко и здраво. Силно замускулено. Ъгълът между лопатката и раменната кост е 100-107
градуса.

Лакти: Насочени назад, и успоредни помежду си.

Подрамо: Умерено дълги, здрави, с развита мускулатура.
Китка: Масивни, къси почти отвесно поставени. Допуска се лек наклон.
Метакарпуси: Широки, силни, с лек наклон.
Лапа: Широка, закръглена, с окосмяване между пръстите. Пръстите са прибрани, ноктите и
възглавничките е желателно да са тъмни на цвят.

Задни крайници: Прави успоредни, с развита мускулатура.
Бедра: Средно дълги с развита мускулатура.
Колена: Успоредни помежду си, със слабо изправени ъгли.
Подбедра: Пропорционално развити, добре замускулени.
Скакателни стави: Силни и здрави, ъгълът е 140-150 градуса.
Метатарзуси: Средно дълги, силни и отвесно поставени. Доста често срещан белег е,
допълнителен, пети или шести пръст.

Движения: Движенията са свободни, леки и плавни. Характерни са, свободният ход, и
пружиниращ тръс. По време на движение, гръбната линия трябва да е права, крайниците да са
праволинейно поставени, като предните крайници се приближават леко.

Кожа:Дебела, плътна, еластична и прилепнала без гънки.

Козина: Дълга, груба,и права, със силно развит подкосъм. Различават се два типа кучета,по отношение
дължината на косъма.

  • Дългокосмести, с дължина на косъма над 10см.
  • Късокосмести,с дължина на косъма до 10см.

Минималната дължина на косъма, не бива да е под 7см. Характерно е обилното окосмяване по шията, задната част на крайниците и опашката. Като
опашката е най обилно окосмена. Характерна, е така наречената грива около врата.

Цвят:Едноцветна,Двуцветна или Трицветна, като задължително трябва да има бял цвят. Предпочитат
се, ясно очертани тъмни петна на бял фон, или бели петна на тъмен фон. Тъмния фон може да
бъде, черен, кафяв, сив, червен жълт, или тигров. Черният цвят може да бъде с кафяв или сивкав
оттенък. Не се допуска наличето на черна маска.

Недостатъци:
-Незначителни отклонения от горепосочените индекси
-Не достатъчно широка и масивна глава
-Изпъкнало чело
-Изразен стоп
-Ясно изразена медиална бразда
-Издължена и тясна муцуна
-Не достатъчно развит гръден кош
-Тясна постановка на крайниците
-Провиснал или изпъкнал гръб.
-По висока крупа от холката
-Криви предни или задни крайници
-Отпуснат или много прибран корем
-Тънки и висящи бърни
-Високо поставени уши, неприлепнали към главата
-Недостатъчно окосмяване на опашката и задната част на крайниците
-Дребни и редки зъби, резци разположени извън основната линия
-Меки и разпуснати лапи
-Не добра пигментация на носна гъба и клепачите
-Провисвания на клепачите
-Незначителни отклонения, от правилните движения

Дисквалифициращи пороци:
-Неизразена породност
-Несъответствие на типа конституция
-Рязко изразен стоп
-Тясна и нежна глава
-Тънка, лека и остра муцуна
-Много увиснали бърни и/или долен клепач
-Изправени, стоящи или много големи уши
-Прекомерна агресивност или страх
-Нестандартна окраска на космената покривка
-Много къс мек или къдрав косъм
-Липсващи зъби, повече от указаните в стандарта
-Обратна захапка
-Едностранен или двустранен крипторхизъм.
-Тазобедрена дисплазия, ентропия и други генетично предавани заболявания,които влиаят
пагубно, за развитието, селкцията, популацията и здравето на кучето.