НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ

Последните няколко години бяха изключително тежки за българската кинология – проблемите в БРФК, ограниченията по време на пандемията заради коронавируса, провален изложбен календар, невъзможност за издаване на родословия и накрая, едноличното изваждане на БРФК от системата на Международната киноложка федерация (FCI). В резултат на всичко това българските любители и развъдчици на кучета бяха лишени от възможността да покажат своите кучета на киноложки изложби в България и да получат адекватна професионална оценка на резултатите от своя труд.

Една от първите задачи на новосъздадения Киноложки съюз България беше възстановяването на нормалната изложбена дейност. Бяха проведени националните киноложки изложби за всички породи кучета „Короната на София – 2021“, „Свети Георги Победоносец – Костинброд 2022“, „Короната на София – май 2022“, както и множество специализирани породни изложби. Предстои провеждането на „Короната на Враца – 2022“, до края на годината са планирани и още много изложби в различни градове на България.

За съжаление в така създадената обстановка въпреки получаваните на тези събития високи оценки от известни международни експерти, признати съдии на FCI, беше прекъсната традицията на най-качествените кучета на изложбите в България да бъдат присвоявани шампионски звания.

Ето защо в отговор на исканията на българските развъдчици и за възстановяване на дългогодишната традиция на БРФК на свое заседание от 13.06.2022 г. Управителният съвет на КСБ реши да учреди званието

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ

в три разновидности

• МЛАД НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН

Званието „МЛАД НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ“ се присъжда на всяко куче, спечелило на киноложки изложби на КСБ 3 (три) пъти титлата „JUNIOR BEST OF BREED” (Най-добро младо куче в породата) или „JUNIOR BEST OF OPOSITE SEX OF BREED” (Най-добро младо куче от противоположния пол в породата) при поне 2 (двама) различни съдии.

• НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН

Званието „НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ“ се присъжда на всяко куче, спечелило на киноложки изложби на КСБ 3 (три) пъти титлата „BEST OF BREED” (Най-добро куче в породата) или „BEST OF OPOSITE SEX OF BREED” (Най-добро куче от противоположния пол в породата) при поне 2 (двама) различни съдии, като времето между първата и последната титла да е не по-малко от 365 дни.

• НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН ВЕТЕРАН

Званието „НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН ВЕТЕРАН на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ“ се присъжда на всяко куче, спечелило на киноложки изложби на КСБ 2 (два) пъти титлата „BEST VETERAN OF BREED” (Най-добро куче ветеран в породата) или „BEST OF OPOSITE SEX VETERAN OF BREED” (Най-добро куче ветеран от противоположния пол в породата) при поне 2 (двама) различни съдии.

Изискванията за получаване на шампионските звания на КСБ са съобразени с изискванията на правилниците и наредбите на Международната киноложка федерация (FCI) и с практиката на другите страни-членки на FCI.

Всяко едно шампионско звание ще получава индивидуален номер и ще се пази, заедно с данните на кучето, в специален регистър в базата данни на Киноложки съюз България.

Удостояването на кучетата с шампионските звания става автоматично, веднага след получаване на последната необходима титла. Получаването на документ, удостоверяващ шампионските звания, става след поискване от собственика. Документът се издава от офиса на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ срещу такса от 50 (петдесет) лева.

* * *

В знак на добра воля към всички български колеги-кинолози КСБ ще признава за присвояване на шампионските звания и оценките, получени от FCI съдии на изложбите „Киноложки празници“, организирани от Пловдивско киноложко дружество, май 2022 г.

По същия начин ще се процедира и с титлите, получени на клубните изложби на всички клубове-членове на Киноложки съюз БЪЛГАРИЯ., както и с САС титлите от изложбите на БРФК преди 1.01.2022.

За кучетата от чужбина, шампион на други страни-членки на FCI, е достатъчна една титла „BEST OF BREED” (Най-добро куче в породата) или „BEST OF OPOSITE SEX OF BREED” (Най-добро куче от противоположния пол в породата) на изложба на КСБ за получаване на шампионско звание.