Отчетно-изборно събрание на Киноложки съюз България – 21.05.2022

Киноложки sъюз България ви пожелава светли празници, мир и благополучие! Със същото бихме искали да се поздравим и всички, които обичаме кучетата – сегашната напълно объркана и срамна за българската кинология ситуация да остане само нелеп спомен. Най-накрая тази голяма общност от хора, които са свързали живота си с Кучето, да намери своя най-правилен и светъл път, и да не се гневим, да не се мразим, да не се срамуваме, да не се молим на чужди клубове, да не членуваме в чужди клубове. Да имаме отново наша БЪЛГАРСКА организация, представена в международната киноложка федерация, която никой повече да не свързва със скандали и корупция.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Витоша“ 31-33 кани членовете си и кандидат-членове на Общо събрание, което ще се проведе на 21 май 2022 година от 10.00 часа, в Костинброд, обл. София, ул.“Христо Смирненски“ №22, в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец“.Това събрание е ИЗБОРНО. Първа точка от Дневния му ред е прием на нови членове. Това ще даде възможност за много по-широка представителност на киноложките клубове, членове на КСБ да имат право на глас и техни представители да бъдат избирани в ръководните органи на Съюза. Поканата е вписана в ТР съгласно задълженията за обявяване на ОС.Подали сме документи за кандидатсване като договорен партньор в Международната киноложка федерация (FCI) още в края на миналата година. В контакт сме с FCI, като ги уведомяваме своевременно за всички промени и събития, които се случват.Бъдете здрави!

С уважение,

УС на Киноложки sъюз България